Starten met WHAOW!
De medische acceptatie

Particulieren tussen 18 en 65 jaar met een woonadres in Nederland, die het financiële risico van overlijden voor hun nabestaanden willen afdekken. Dit kan gekoppeld zijn aan een hypotheek, echter dat is niet noodzakelijk.

Voor het afsluiten van de verzekering is het belangrijk dat wij inzicht krijgen in uw huidige gezondheidssituatie. Daarom vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Zijn er geen bijzonderheden, dan accepteren wij u zonder verder onderzoek. Soms laten wij een medisch adviseur uw gezondheidssituatie beoordelen. Daaruit volgt dan een advies aan ons over de vraag of wij u kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring vindt u hierover alle informatie. Of check de brochure “Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?”.

Keuring

Download hier de verzekeringskaart en polisvoorwaarden van WHAOW!